Group Portrait of M.S. Volkov, S.N. Volkova and S.M. Volkov-Manzei